Creatief met kunstenaarschap:

disclaimer (helaas) : Ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijke informatie te geven, maar kan er ook naast zitten. Ik kan niet beloven dat onderstaande de ultieme waarheid weergeeft. Dit is informatie om je op weg te helpen, niet om een claim op te kunnen baseren.

Zelfhulp kunstenaars: de veerkrachtige kunstenaar

Hoe compenseer je straks inkomstenderving of hoe los eventuele schulden af. Heb je werk en inkomsten na de Corona crisis, kun je daarop anticiperen? Maak een plan. Zorg voor opdrachten, verkoop. Blijf aan het werk, maak een voorraad. Voorkom inkomstenderving. Gebruik je tijd goed. Documenteer, observeer.

 • Haal werk binnen: wat kun je betaald doen tgv Corona crisis? Zet je specifieke kwaliteiten als (beeldend) kunstenaar – ontwerper in waar ze gevraagd worden
 • Zet je reguliere werk voort waar mogelijk. Vraag er gewoon om. Mensen begrijpen ook wel dat het moeilijk is. Misschien gunnen ze je het werk juist nu extra hard, vanwege de moeilijke omstandigheden
 • Misschien kun je ook een voorraadje maken om straks, als het weer aantrekt, te gebruiken als extra inkomstenbron
 • Schuif zaken als onderhoud ed, die je toch zou moeten doen, naar voren. Je kunt nu je atelier anders indelen, een cursus volgen, oefenen op een techniek.
 • Verander je reguliere werk: pas het aan voor online werk bijvoorbeeld.
 • Observeer goed wat er om je heen gebeurt en leg het vast, in alle aspecten. Straks is er behoefte aan iemand die kan terugblikken en heeft geregistreerd, gedocumenteerd.

links naar schulphulpverleners waar kunstenaars mee te maken kunnen hebben of bij kunnen aankloppen:

Als ondernemer: bijstand via ROZ groep

https://www.rozgroep.nl/corona/aanvraagformulier/

(zie verder ook onder kunstenbond)

Voorwaarden regeling ROZ

 • U bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming
  • Bent u gestart in 2020, dan kunt u wellicht een beroep doen op het reguliere Bbz. Stuur dan een mail naar administratie@rozgroep.nl.
 • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep)
 • Uw rechtsvorm is eenmanszaak, V.O.F. / maatschap, B.V. (u heeft meer dan 50% van de aandelen) of C.V. (u bent beherende vennoot)
 • U bent woonachtig in de gemeente Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen, Twenterand, Wierden of Winterswijk. ROZ voert deze regeling uit voor deze gemeenten.
  • Komt u niet uit één van deze gemeenten? Neem dan contact op met de Bbz-afdeling van uw eigen woongemeente.

Ondernemersplein (KvK):

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u gebruik maken van een schuldenregeling. Lees hier meer.

wettelijke schuldsanering (Wsnp). .

Wegwijzer van Ondernemersplein.nl

Gemeente Enschede:

hulp bij schulden via stadsbank Oost Nederland: advies en begeleiding.

Kunstenbond / via Kunstenbond naar regelingen:

Corona informatie cultuursector (KB)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo):

Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. 

Tegemoetkoming van € 4.000 (RVO)

U bent een ondernemer die geen inkomsten of grotendeels geen inkomsten meer heeft door de overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden . Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig zullen wij dit overzicht actualiseren.

Meldpunt schade (Creatieve Coalitie, kunstenbond)

Leidraad handelen bij verlies van inkomen (Kunstenbond)

Cultuur in Enschede

nieuwsbrief maart Cultuur in Enschede: maatregelen en veranderingen in Enschede