Vechtbiennale

Met onder andere Climate Campus Zwolle is besproken of een Vecht biënnale zou kunnen worden gemaakt, of eventueel een Dinkel biennale. Dit naar aanleiding van de IJssel biennale, een populaire biennale waarbij veel mensen te fiets langs de IJssel rijden.

Aan de rivieren kunnen verhalen worden gekoppeld, mensen zijn er bij betrokken ( de Dinkel wordt genoemd in het Twents volkslied).

Er zijn een aantal terrein verkenningen gemaakt om locaties te bekijken en een idee te krijgen van het gebied. Het idee om waterbeheer aan een rivier te koppelen lijkt me goed haalbaar. Het kan een andere insteek krijgen de IJssel biënnale, meer gericht op de verhalen van de rivier en het land. Kunstwerken zijn echter niet uitgesloten. Wie weet draagt dat een nieuwe visie aan op het hoe en waarom van waterbeheer.

  • De rivieren zijn bekend en geliefd
  • Er wonen veel mensen die direct met water te maken hebben, droogte en ook overstromingen
  • de Dinkel kent plekken waar flink veel maatregelen zijn uitgevoerd (oa bij Neuenhaus DE, omleidingskanaal)
  • De Dinkel is op een aantal plaatsen niet gekanaliseerd en nog oorspronkelijk. Mooi contrast te maken met rechtgetrokken delen
  • Beide rivieren zijn goed te bereiken
  • De Vecht illustreert ook samenwerking tussen NL en DE
  • Er is interesse voor het verleden, dit kan een goed aangrijpingspunt zijn bijvoorbeeld voor vergelijken van huidige en eerdere situatie rond waterbeheer en landgebruik

Het idee is niet verder uitgewerkt omdat het Wetropolis project twee cases in Enschede en Zwolle ging uitwerken. Dat liet geen tijd over voor dit idee. Het ligt er nog en kan eventueel worden opgepakt

Vechtbron Darfeld

Mogelijke locatie voor workshops of expo
Vecht bij Neuenhaus
Vecht
Vecht Dinkel samenstroompunt