Kraggenburg workshop

Workshop met watertafels voor docenten natuurwetenschappen en geografie.

Doel: introduceren watertafels bij docenten, testen van het gebruik hiervan, krijgen aanbevelingen voor gebruik in klas.

programma studiedag GRIP

Kraggenburg waterworkshop 2022 pdf instructies workshop

Het was goed merkbaar dat de deelnemers bovengemiddeld bekend waren met rivieren en water. Bovendien was de workshop voorafgegaan door een lezing over veranderende taken van het waterschap in tijden van klimaatverandering. Inspiratie en focus genoeg. De workshop liep vlot, en er werd druk gebouwd. Het vergelijken van welke rivier het snelste was leverde ook onverwachte resultaten op: een tesla diode, hetgeen iets is wat in de microfluidics wordt gebruikt. Mooi om te zien hoe dat nu voor het ontwerp van een rivier werd toegepast.

Het koppelen van de watertafeldelen ( we gebruikten 25 x 50 cm delen) ging goed. Maar het waren wel allemaal volwassen docenten die de opdracht netjes uitvoerden.

Of het echter nodig was vroegen we ons af, gebruik van 25 x 100 platen had ook prima gekund. Het koppelen leverde geen meerwaarde op in deze workshop, de afzonderlijke rivieren werden niet gecombineerd (daarvoor was ook te beperkt tijd, 1.5 uur)

Voor langere projecten is het wel mogelijk te koppelen. (Meerdaagse projecten?) Voor korte workshops kun je dat beter vermijden en de tijd en aandacht richten op de inhoud: vorm van de rivieren, ontwerpen hiervan en uitproberen / testen van stroomsnelheden ( of andere relevante zaken).

Dan blijft er ook voldoende speeltijd over om de maquettes wat uit te werken, bv een dijk of waterwerk apart vorm te geven, of evt landschapsinrichting (scenery) er bij te halen.

Het kan echter geen kwaad dit als optie achter de hand te hebben: als de wens daar is om modellen te koppelen dan is in ieder geval een goede manier voor handen en voorbereid.

Conclusies

  • Bouw de workshops niet helemaal vol, laat ruimte voor extra input en speeltijd ( bv. tesla, bouwen landschap).
  • Kies de tafels naar wat nodig en haalbaar is (koppelbaar of niet gekoppeld)
  • Een goede inleidende lezing zorgt voor focus en inspiratie
tesla diode – geinspireerd waterpatroon. Daarvoor moet je bekend zijn met microfluidics
waterloop met dijkjes, diepere delen , breedte van de uiterwaard zoals in een rivier ook idd wordt aangetroffen. Dit zou ook een start kunnen zijn voor een gesprek over landschapsvorm en -gebruik en minder over de waterafvoerende werking