klimaatadaptatie

Samen met Saxion en Design lab is gekeken naar mogelijkheden op het gebied van klimaatadaptatie. Hiervoor heeft Wowlab een aantal opstellingen gemaakt:

Tuintjes:

relatie grond, water, plant. In Zwolle is een case uitgewerkt door Saxion en Design Lab waarbij lokaal groen, eetbaar groen aan de orde kwam. Voor het reguleren van de stadstemperatuur (urban heat) wordt veel groen planten aanbevolen, maar in de Dennenstraat was meer interesse in groen om te kunnen eten. Hiervoor is een workshop uitgewerkt over eetbare tuinen en eetbaar groen.

Hiervoor is een schaalmodel van een tuintje voorbereid en een plant je eigen groente workshop gemaakt waarin ook de verschillen tussen diverse grondsoorten ( klei, zand, tuinaarde) werden getoond. Ook de afdekking ( tegels, of losse grond , en de verschillen die dat gaf konden de kinderen zelf uitproberen in bakken met de verschillende grondsoorten.

Urban heat:

Visualiseren hoe een stad opwarmt. Dit is gebruikt in de workshop bij voetbal vereniging Fenix, gelegen in Wooldrik

urban heat maatregelen verklaren met 3 verschillende situaties met of zonder wind en vocht
problematiek achter “Van het riool af” Wooldrik met een maquette van Wooldrik verklaren
meten vochtgehaltes in bodem ( = spons) met electrodes. De meting wordt weergegeven op een scherm. Dit kan voor eigen meetapparatuur in oa citizen science groups worden gebruikt