Focusgroep met docenten 2020.

Feedback op schoolmodel Wetropolis, demonstratie van de werkwijze in de klas met modellen. Greijdanus college Zwolle